Uygun arıtma sistemleri seçimi, projelendirilmesi, anahtar teslimi sistemler

Su arıtma sistemine sahip kuvvet ve kombine çevrim santralleri , Rafineriler, ve işletmeler.

Arıtma sistemine sahip kuruluş teknik yöneticileri ve sorumlu müdürlükler ve işletmeciler.

Sistemlerinizde kurulu REVERSE OSMOSIS,DEMINERALIZE CEDI, EDI, MIX_BED tipi arıtma birimlerinden biri veya bir kaçı var ise lütfen araştırınız. sisteminiz aşağıdaki hangi özelliklere ve dizyn yapısına sahiptir.