Su yönetim sistemleri ve arıtım sistemlerinden farkı

Su Yönetimi

İşletmelerde (fabrika, oteller, vs) suyun temin edildiği noktadan başlayıp, sistemin kullanım noktalarına ve atık su verilerine göre, sistemin tümünün farklı bölgelerdeki farklı gereksinimlere uygun olarak projelendirilmesi ve ayrıca sistem içindeki arıtma birimlerinin projelendirilip uygulanması işlemidir.

Birçok sistemin koordineli olarak tek bir sistem gibi çalıştığı ve tek merkezden yönetildiği bir sistem ile su, kaynağından alınır, kullanacağı her alana uygun ve etkili biçimde arıtılır ve şartlandırlır, atık sulardan geri kazanım yapılır.

Bu sayede etkili, iyi çalışan, kolay kontrol edilebilen bir arıtma sistemi ve düşük işletme maliyetleri elde edelir.