Su Arıtma ve Şartlandırma Danışmanlığı

Mevcut Arıtma Sistemlerinde

Tüm işletmenin ve arıtma sisteminin değerlendirilmesi
Yapılması gereken işlemlerin ve sistemlerin teknolojik değerlendirmesi
Teknolojik eksikliklerin giderilmesi
Sistemin modifikasyonu veya değiştirilmesi
hususlarında danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri.
Yeni Kurulacak Arıtma Sistemlerinde

İşletmenin incelenmesi
Farklı bölümler için su kalitesinin tespiti
Sağlıklı bir satın alma ve teknik değerlendirme için detaylı şartnamenin hazırlanması
Katılımcı firmaların, yapılan görüşmelerle, teknik değerlendirmesi ve raporun alıcı firmaya sunulması
Yüklenici firmanın proje ve ekipmanlarının kontrolü
Sistem Kabulü
hususlarında danışmanlık hizmetleri.