Su arıtma sistemleri ve kapsamları

Arıtma Yapılan Alanlar

Temiz Su Sistemi
İşletme Suları
Kullanma Suları
İçme Suları
Atık Su Sistemi
Arıtma ile Çözülen Problemler

Suyun kaynağından, depolanmasından, kullanımından veya çevreden gelen kirliliklerin; suyun kullanılacağı sistemlerin veya atık su şartlarının gerektirdiği su kalitesi değerlerine uygun olmasını (limitlerin içinde olmasını) sağlamak.

Arıtma İşlemleri

Fizksel Arıtma
Çeşitli arıtım ekipmanları ve sistemleriyle, sudaki askıda katı maddelerin istenilen seviyeye indirilmesi.

Kimyasal Arıtma
Suyun içindeki katyon, anyon ve tuzların kimyasallar ilavesi ile istenilen değerlere düşürülmesi.

İyon ve Membran Teknolojileri
Suyun içindeki iyonların (anyon,katyon) iyon değiştirici reçineler, çeşitli yapıdaki membranlar ve membran sistemleri (UF, MF, NF, RO) ve elektro deiyonizasyon ile istenilen değerlere (amacına uygun) indirilmesi veya arıtılması.