Sistem Dizaynı

Arıtım sisteminlerinde arıtılacak suyun verilerine , arıtma alanı ve fabrikasının bölgesel ve fabrika özelliğine , gereken arıtılmış su kalitesinin belirlenmesi ve firmaya uygun en verimli sistemin kurgulanmasına ve dizayn edilmesine yönelik, takım çalışmalarını de kapsayan bir çalışmadır.

Eski Arıtma birimlerin etüdü ve gerekli teknolojik gereksinime göre düzeltilmesi
Projelendirmeveya proje seçimi.
Ekipman seçimi
Müteahitlik işlevi veya Müteahhit firmaların teknik değerlendirmesi
Montaj ekibinin denetlenmesi veya yönetilmesi.
Sistem Kabulünün yapılması
İşletmeye alma işlemlerinin denetlenmesi
hususlarında Çalışma veya danışmanlık hizmetleri.