İyon değiştirici reçine temizlik işlemleri

İyon değiştirme reçineleri Arıttıkları ham suyun (giriş Suyu) fiziksel ve kimyasal özelliklerine , bu özelliklerin neden olduğu sorunları gideremeyen ön arıtma sistem dizaynında yapılan hatalardan kaynaklanan kirleticiler tarafından sure içinde kirletilirler.

Kirlilik yüküne ve süresine bağlı olarak reçinelerin arıtma kapasitelerinde düşüş, ve üretilen suda kalite bozukluklar yaşanır.

Kirlilikler :

a-İnorganik esaslı askıda katı madde kirliliği veya Fe ve Mn veya diğer ağır metallerden kaynaklanır.

b-Organik esaslı maddelerden kaynaklanır , ayrıca organik maddelerin Fe ve Mn ile yaptıkları kompleks bileşiklerden kaynaklanır.

Bu kirlilikler yapısına göre Zayıf Katyonık (WAC), Kuvvetli katyonik(SAC), Zayıf anyonik(WBA), Kuvetli anyonik(SBA) reçinelerde farklı yapılarda birikim yaparlar.

Verim düşüklüklerinde numuneler alınmalı ve testler , gözlemlere göre yorumlanıp , yapıya göre farklı ve uygun kimyasalların temizlik yöntemlerine uyularak temizlenmesi gereklidir.

Firmamız Reçine temizliği konusunda dünyada yayınlanmış teknikleri esas alarak iyon değiştirici reçine temizliğini 32 yıldır yapmaktadır.