hizmetlerimiz

Su Yönetim Sistemleri ve Kimyasal Endüstri Sistemleri Danışmanlığı

Kırk Yıllık Mühendislik hizmetimiz süresince, ETİ ALÜMİNYUM A.Ş  ALUMİNA ve ALÜMİNYUM Üretim Sistemleri Yatırım Ve Proses Danışmanlığı  ve Genelde Ülkemizin En büyük Endüstriyel Tesisleri (Rafineriler, Petro Kimya tesisleri(Tüpraş İzmit, İzmir, Batman  Petkim İzmit , Aliağa), Kağıt Üretim (İzmit Balıkesir devlet, İpek Kağıt Özel), Demir Çelik (devlet, Özel), Sentetik Elyaf ve Tekstil (Aksa, Sasa, Filement, Nergis, ASF, Bozkurt Mensucat, Tampa , vs) , Cam İşleme Tesisleri (Schott Orim Çerkezköy , Bolu, çek cumhuriyeti tesisleri, Yorim Cam Bolu, Düzce Cam) , Trelleborg, gibi fabrikalarda , Enerjisa İzmit , Aksa (Ak Enerji), Çebi Enerji, Aksa Enerji samsun, Entek Bursa Ve İzmit HSRG, Cengiz Enerji Samsun , Alarko Kırklareli,Soma, Soma Polat Enerji, Yatağan Yeniköy termik santralleri ,EÜAŞ-afşin elbistan termik santrali vs. , İstanbul,İzmir, Mersin  Hilton, Swiss Otel Möwenpic Otel İstanbul , ve gibi , Su kullanımının neden olduğu sorunların minimize edilmesi için gerekli olan Suyun Arıtılması, Suyun Geri Kazanılması,Suyun Şartlandırılması, Kimyasal Temizlik İşlemleri , Buhar Üretim Sistemleri , Yakıt Depolama Ve Transfer birimlerin veya Kimyasal temizlik işlemleri, konularında görüşmeler  ve çalışmalar yaptım. Ücretsiz olarak Tupraş İzmit Buhar üretim sistemleri şartlandırma kimyasalları Şartnamesi ve Yatağan Termik  Santralı Demineralize Su Tesisleri Şartnamesini Hazırladık, Bu süreç sırasında Mühendisliğin ve çözümün en önemli parametresi olarak gördüğümüz, gerekli ve doğru bilgileri toplama zorunluluğu gereği olan gözlem ve detaylı sorgulamayı  esas aldık.

Ayrıca  Danışmanlık yaptığımız Kuruluşlarla beraber  Enerjide Ve Endüstriyel İşletmelerde Su Arıtımı , Korozyon, Kimyasal Temizlik alanlarında Dış firmalardan Siemens, Alborg gibi dev kuruluşlarla Teknik görüşmelerde bulunup danışmanlık yaptığımız firmalara kar sağladık. Su Arıtma Sistemlerinin, detaylı şartnamelerinin hazırlanması (enternasyonal alan dahil), Şartnameye Teklif veren firmaların değerlendirilmesi, Finale kalan firmaların eksiklerinin belirtilmesi, Seçilen firmanın uygulama projelerinin incelenmesi  tecrübesini kazandık

Türkiye nin arıtma alanında faaliyet gösteren Müteahhitleri ve Yabancı müteahhitleri sorgulama şansımız , Kimin Ne bildiğini neleri  dizayn edebileceğini bilmemize yardımcı oldu  ve tecrübemizi geliştirdi.

Bu tecrübe ışığında, pek çok kişinin hoşuna gitmeyecek şu kanaatlere sahip olduk:

1- Ülkemizde Pek çok arıtım ihalesinde Yeterli ve Gerekli Teknik Şartname  bulunamamaktadır.

2- Pek Çok Şartname eksik şartnamelerin  kopyala yapıştır yöntemi ile hazırlanmakta, hataların tekrarı gerçekleştirilmektedir.

3- Proje Firmalarımız sürekli kendini kopyalamakta, yorumlama ve yeniliklerden, geliştirmeden uzak eski ve verimsiz teknolojiler uygulamaktadır. Biz Gelişmeyi dış firmaların yaptığını bilebilecek alt yapıya sahibiz.

4-  Genelde İhalelerde Teknik dışı verilerin nedenlerini öğrenmek amacı ile proje firmalarını aradığımızda cevap verecek kişiyle teknik bazda yeterli kişi bulamıyoruz.

5- Teknolojilerin Verimliliğini detaylarda uygulanan teknolojilere bağlıdır, Her sistem start verildiğinde çalışır, Hatta  istenilen kalitede su üretebilir, Ancak Bizce verimli bir sistem için aşağıdaki temel prensiplere uygun teklif verilmelidir.

A- SEÇİLEN TEKNOLOJİLERDE  YATIRIM ,VERİMLİLİK (Enerji ve Kimyasal Tüketimi, Bakım ve Yenileme giderleri) TEMEL PRENSİP OLMALI.

B- SİSTEMİN İŞLETİLMESİ KOLAY , SORUNLARI MİNİMUM  OLMALI.

B- BAKIMI EKONOMİK VE KOLAY OLACAK YAPIDA DİZAYN EDİLMELİ

C- İŞLETMECİLERİN VE BAKIMCILARIN YAŞAM HAKLARINA UYGUN VE ÖNEM VEREN  DİZAYNI SAĞLAMALI.

6. Biz  40 yıl içinde Sistem seçiminde Detay ve GEREKLİ teknolojik  bilgileri sorgulayan bir kuruluş ile masaya oturmadık. oturmak isteriz. Her Sayıda Kişi ve Kuruluş ile Teknolojik alanda Masaya oturmaya hazırız.

7. Teknolojik Başarı,Çalışılan firmanın büyüklüğü, Görüntüsü ile değil Bilgi birikimi ve Araştırma ile ile gerçekleşir.

8. Satıcı gerekli olanı değil,  bildiğini  sizlere  sizlere satmak ister. Bu amaca yönelik olarak  yalan söylemese bile verdiği eksik bilgiler sizlere zarar verir.

9. Arayan Mevlasını bulur. Satıcıları reklam ilanlarına ve başkalarına sorarak değil , Sorunlarınızı doğru tespit ederek  veya doğru seçecek danışmanı bularak bulmaya çalışınız, Uzmanı seçerken genel davranış şekli olan  titre ve görüntülenme yapısına değil icraat ve dürüstlüğe önem veriniz. Sizi bulmalarını değil, doğru kişileri Bulmaya çalışanız. Başarı Eş Dostla değil doğru bilgiye ulaşmak ile gerçekleşir.

Mesele İş yapmak değil, Doğru ve Max verimde iş yapmak ise, Ön Yargısız,  Pazarlama ve Kabuk Parlatma taktiklerine kapalı, Tek  parametresi Teknik  olan değerlendirme gereklidir.

Özet :Biz Yalnızca Su arıtma alanında değil, Suyun Tüm Alanlarında (Su şartlandırması, Buhar santralleri ve üretim sistemleri sorunları , Kimyasal Dozlama sistemleri  ve yöntemleri, Suyun Sanitasyonu, Arıtılması ve geri kazanılması, Kimyasal ve Fiziksel temizlik, gibi alanları kapsayan SU YÖNETİM SİSTEMLERİ Alanında  Görselde veya İnternet Sayfalarında değil, gerçek anlamda  uzman olan olduğunu iddia eden bir firmayız.

Çözüme Yönelik Bilgi düzeyimizi bizle masaya oturmuş yerli ve yabancı firma veya kişiler bilmektedir. Sorunlara ve Sorulara verdiğimiz cevaplar ve çözüm önerileri  doğrulamaktadır. Enternasyonal ve Yerli Firmaların Masaya Oturmadan öncesi  ile Masadan kalktığı anda davranışı arasındaki fark bizim bilgi düzeyimizdir.

Örneğin Süper Kritik Tek geçişli Buhar Kazanının kimyasal temizliği ile ilgili Siemens ile Yapılan teknik görüşmede Siemens yetkililerinin hedefinde bizim olmamız, bizin dışımızdaki  firma temsilcilerinin konu mankeni olarak kalmasını  cengiz enerji 2x 600 MW  super kritik HSRG  santral  sorumlu yöneticileri ve mühendislerince belirtilmiştir.

Mesele yapmak değil Doğru Çözümü  üretmekse biz  Proses mühendisi olarak hazırız.

ÜLKEMİZDE Hızlı ve yetersiz bilgi ile teknoloji seçiminde yatırımlarda % 40 varan mertebede  kayıplar olduğunu söylediğimizde, daha daha az oranda kayıp olduğunu  savunan olmadı, Ancak  hepimiz kendimizi bu başarısızlığın dışında görmekteyiz. Peki Bizler bu değerlendirmenin dışında isek, Gerçekleşen Yatırım ve işletme kaybının sorumlusu kimler. Sonuçta Ülke ve Geleceğimiz kaybediyor.

 

 

 

 

 

Baca gazları ve Atık gazların Arıtımı

Buhar Kazanları baca gazları veya proses gazlarının Kimyasal Fiziksel ve katalitik yöntemlerle arıtılıp çevreye atılması veya geri kazanılması,

Sıyırma kuleleri, gaz absorbsiyon kuleleri (Scruber) , Katalitik konvertörler adsobentler, kullanılarak gazların, Filtreler ve Sıyırma kuleleri kullanılarak taneceklerin arıtılması,ve tutulması işlemlerini kapsar.

Su arıtma sistemleri ve kapsamları

Arıtma Yapılan Alanlar

Temiz Su Sistemi
İşletme Suları
Kullanma Suları
İçme Suları
Atık Su Sistemi
Arıtma ile Çözülen Problemler

Suyun kaynağından, depolanmasından, kullanımından veya çevreden gelen kirliliklerin; suyun kullanılacağı sistemlerin veya atık su şartlarının gerektirdiği su kalitesi değerlerine uygun olmasını (limitlerin içinde olmasını) sağlamak.

Arıtma İşlemleri

Fizksel Arıtma
Çeşitli arıtım ekipmanları ve sistemleriyle, sudaki askıda katı maddelerin istenilen seviyeye indirilmesi.

Kimyasal Arıtma
Suyun içindeki katyon, anyon ve tuzların kimyasallar ilavesi ile istenilen değerlere düşürülmesi.

İyon ve Membran Teknolojileri
Suyun içindeki iyonların (anyon,katyon) iyon değiştirici reçineler, çeşitli yapıdaki membranlar ve membran sistemleri (UF, MF, NF, RO) ve elektro deiyonizasyon ile istenilen değerlere (amacına uygun) indirilmesi veya arıtılması.

Su Şartlandırma programları ve kimyasaları

Şartlandırma Yapılan Alanlar

Buhar Üretim ve Sıcak su devrelerı Suyu
Açık / Kapalı Devre Soğutma Suyu devreleri
Kullanma ve İçme Suyu
Havuz Suyu
Gölet Suyu
Fabrika İşletme Suyu
Şartlandırma ile Çözülen Problemler

Birikintier (DEPOZİT)
Sert Birikintiler (Kalsiyum Karbonat, Metal oksitleri veSilis esaslı depozitler)
Yumuşak Birikintiler (Askıda katı maddeler, çamur, kil ,vs)
Biyolojik Birikintiler (bakteri Çamuru ,vs)
Korozyon
Oksijen Korozyonu
Asidik Korozyon
Bakteriyolojik Korozyon
Bakteri, Virüs, Yosun Oluşumu
Şartlandırma İşlemi

Yukarıda belirtilen sorunları gidermeye ve önlemeye yönelik, kimyasallarla yapılan çalışmalar.

Firmamız 1985 senesinden beri bu alanda birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır.

İyon değiştirici reçine temizlik işlemleri

İyon değiştirme reçineleri Arıttıkları ham suyun (giriş Suyu) fiziksel ve kimyasal özelliklerine , bu özelliklerin neden olduğu sorunları gideremeyen ön arıtma sistem dizaynında yapılan hatalardan kaynaklanan kirleticiler tarafından sure içinde kirletilirler.

Kirlilik yüküne ve süresine bağlı olarak reçinelerin arıtma kapasitelerinde düşüş, ve üretilen suda kalite bozukluklar yaşanır.

Kirlilikler :

a-İnorganik esaslı askıda katı madde kirliliği veya Fe ve Mn veya diğer ağır metallerden kaynaklanır.

b-Organik esaslı maddelerden kaynaklanır , ayrıca organik maddelerin Fe ve Mn ile yaptıkları kompleks bileşiklerden kaynaklanır.

Bu kirlilikler yapısına göre Zayıf Katyonık (WAC), Kuvvetli katyonik(SAC), Zayıf anyonik(WBA), Kuvetli anyonik(SBA) reçinelerde farklı yapılarda birikim yaparlar.

Verim düşüklüklerinde numuneler alınmalı ve testler , gözlemlere göre yorumlanıp , yapıya göre farklı ve uygun kimyasalların temizlik yöntemlerine uyularak temizlenmesi gereklidir.

Firmamız Reçine temizliği konusunda dünyada yayınlanmış teknikleri esas alarak iyon değiştirici reçine temizliğini 32 yıldır yapmaktadır.

Fiziksel Boru Temizlik İşleri

BLOWOUT:İşletlerde, Petro Kimya Tesislerinde, Doğal Gaz ve Yakıt Depolama ve Satış Birimlerinde Yeni ve Eski Boruların basınçlı hava ve patlatma işlemleri ile yüzeydeki oksit, çapak ve birikintilerin kontrollü ve etkin bir yapıda giderilmesi

Kimyasal Temizlik İşlemleri

Buhar Üretim Sistemleri Kombine Çevrim ve Termik Santral ve Sanayi buhar üretim Sistemlerinde,:

Besi Suyu, Ekonomizör, K-Buharlaştırıcı, Uygun Kızdırıcı, Buhar borularının, Çeşitli malzemelerden üretilen Isı değiştiricilerin,

Nakliye Borularının, maksimum koruma eksenli uygun kimyasal ve teknoloji kullanarak temizliği:

Not: Temizlik Kimyasallarının konsantrasyonunu bilmek iyi ve emniyetli temizlik için yeterli değildir,

Tecrübe ve teknik uygulama bilgileri ile desteklenmesi gereklidir.

İŞLEMLER: ALKALİ TEMİZLİK ASİDİK TEMİZLİK NOTRALİZASYON Veya ARDIŞIK KOMBİNE İŞLEMLE; SON DEMİR ALMA, BAKIR ALMA VE PASİVASYON

Su yönetim sistemleri ve arıtım sistemlerinden farkı

Su Yönetimi

İşletmelerde (fabrika, oteller, vs) suyun temin edildiği noktadan başlayıp, sistemin kullanım noktalarına ve atık su verilerine göre, sistemin tümünün farklı bölgelerdeki farklı gereksinimlere uygun olarak projelendirilmesi ve ayrıca sistem içindeki arıtma birimlerinin projelendirilip uygulanması işlemidir.

Birçok sistemin koordineli olarak tek bir sistem gibi çalıştığı ve tek merkezden yönetildiği bir sistem ile su, kaynağından alınır, kullanacağı her alana uygun ve etkili biçimde arıtılır ve şartlandırlır, atık sulardan geri kazanım yapılır.

Bu sayede etkili, iyi çalışan, kolay kontrol edilebilen bir arıtma sistemi ve düşük işletme maliyetleri elde edelir.

Uygun arıtma sistemleri seçimi, projelendirilmesi, anahtar teslimi sistemler

Su arıtma sistemine sahip kuvvet ve kombine çevrim santralleri , Rafineriler, ve işletmeler.

Arıtma sistemine sahip kuruluş teknik yöneticileri ve sorumlu müdürlükler ve işletmeciler.

Sistemlerinizde kurulu REVERSE OSMOSIS,DEMINERALIZE CEDI, EDI, MIX_BED tipi arıtma birimlerinden biri veya bir kaçı var ise lütfen araştırınız. sisteminiz aşağıdaki hangi özelliklere ve dizyn yapısına sahiptir.

Sistem Dizaynı

Arıtım sisteminlerinde arıtılacak suyun verilerine , arıtma alanı ve fabrikasının bölgesel ve fabrika özelliğine , gereken arıtılmış su kalitesinin belirlenmesi ve firmaya uygun en verimli sistemin kurgulanmasına ve dizayn edilmesine yönelik, takım çalışmalarını de kapsayan bir çalışmadır.

Eski Arıtma birimlerin etüdü ve gerekli teknolojik gereksinime göre düzeltilmesi
Projelendirmeveya proje seçimi.
Ekipman seçimi
Müteahitlik işlevi veya Müteahhit firmaların teknik değerlendirmesi
Montaj ekibinin denetlenmesi veya yönetilmesi.
Sistem Kabulünün yapılması
İşletmeye alma işlemlerinin denetlenmesi
hususlarında Çalışma veya danışmanlık hizmetleri.