Baca gazları ve Atık gazların Arıtımı

Buhar Kazanları baca gazları veya proses gazlarının Kimyasal Fiziksel ve katalitik yöntemlerle arıtılıp çevreye atılması veya geri kazanılması,

Sıyırma kuleleri, gaz absorbsiyon kuleleri (Scruber) , Katalitik konvertörler adsobentler, kullanılarak gazların, Filtreler ve Sıyırma kuleleri kullanılarak taneceklerin arıtılması,ve tutulması işlemlerini kapsar.